Billedet på sidehoved
 • Maglebjergskolen
 

Pædagogisk grundplan for Maglebjergskolens SFO


Skolefritidsordningen på Maglebjergskolen er et specialpædagogisk tilbud til børn og unge inden for skolens rammer.

Tilbuddet bidrager til, at opfylde folkeskolens formål med hensyn til at fremme børn og unges trivsel udvikling og læring. De pædagogiske læreplaner skal medvirke til at de overordnede værdier og de pædagogiske principper bliver målrettede for Sfo´en.

Specialpædagogik er et helt centralt begreb for Sfo´ens identitet. Legen bruges som spontan eller planlagt aktivitet og er en særlig vigtig del af pædagogikken. Tilrettelæggelsen af det enkelte barns tilbud sker gennem barnets og den unges selvvalgte aktiviteter samt gennem pædagogisk og tværfagligt tilrettelagte tiltag.

Den pædagogiske grundplan beskriver kort hvilke overordnede emner og værdier der arbejdes ud fra.

Kulturelle udtryksformer og værdier

 • At bevare og udvikle traditioner, fester, udsmykning – skolens/ Sfo´s traditioner holdes i hævd.
 • At fået kulturelle tilbud i det offentlige rum såsom teater, biograf, musik, bibliotek m.m.
 • At have feature-samarbejde med skolen.
 • At lave ferietemaer.
 • At arbejde med børnenes baggrund.

Natur og Naturfænomener

 • At mærke naturen på egen krop.
 • At opleve naturens påvirkning, fysisk og psykisk.
 • At bruge naturen som læringsrum.
 • At få naturoplevelser, der fremmer nysgerrigheden.
 • At passe på naturen.

Personlige kompetencer

 • At opnå størst mulig forståelse af sig selv.
 • At opnå størst mulig selvhjulpenhed og medbestemmelse.
 • At målrette rutinerne i forbindelse med hygiejne/renlighed samt at kunne fuldføre dette.
 • At få redskaber til kommunikation.
 • At få et fundament til at kunne få størst mulig udbytte af det omgivende samfund.
 • At blive bevidst om at bruge hinandens gode kompetencer og få succesoplevelser ved at ”give fra sig”.
 • At få redskaber til at være selektiv og sige til og fra.

Sociale kompetencer

 • At få en forståelse af sin egen rolle i sociale sammenhænge.
 • At blive bevidst om og få erfaring med egne og andres grænser.
 • At indgå i fællesskab selvom det kan være svært.
 • At kunne deltage i sociale sammenhænge.
 • At få mulighed for at begå sig i det offentlige rum.
 

Krop og bevægelse

 • At fremme kropskendskab / bevidsthed.
 • At have lyst til at bevæge sig.
 • At fremme sundhed.
 • At styrke og udvikle grov- og finmotorik.
 • At samarbejde tværfagligt med fysioterapeut og ergoterapeut.

Sprog

 • At styrke og udvikle kommunikative evner (verbalt, kropssprog, billedsprog, tegn til tale m.m).
 • At kunne give udtryk for egne behov.
 • At få indflydelse på eget liv og hverdag.
 • At kunne gøre sig forståelig for omverdenen.