Billedet på sidehoved
  • Maglebjergskolen
 

Overordnet målsætning for SFO


Vores overordnede mål for at arbejde med børnene er at styrke og fremme deres selvstændighed, selvhjulpenhed, selvværd og livsglæde, samt til at indgå i social fællesskab. Vores fokus punkter
  • personlig udvikling
  • sociale kompetencer
  • kommunikation
Vi skaber mulighed for at udfolde sig, udvikle pædagogiske miljøer, at have det sjovt og være glade. SFO har åbent i ferieperioderne, hvor vi bl.a. arbejder med fælles temaer.

Personlig udvikling

Vi sætter fokus på at barnet trives i et miljø med engagerede, lydhøre og medlevende voksne. Vi skaber mulighed for at barnet oplever sig selv som værdifuldt og medvirkende til at skabe et socialt fællesskab. Vi tilbyder forskellige muligheder for at være aktive og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Sociale kompetencer

Gennem anerkendelse og gensidig respekt. Ved at opleve at man hører til i et trygt og tillidsfuldt miljø. Ved at blive inddraget og opmuntret til at være aktiv i fællesskabet. Ved at lære at samarbejde med andre i fælles beslutningsprocesser. Ved at have mulighed for at blive støttet i at danne venskaber og være en del af gruppen. Ved vi sætter fokus på den unges udvikling og trivsel.  

Kommunikation i SFO

Vi tager udgangspunkt i de unges/børnenes egne og forskellige udtryksformer. Vi giver de unge/børnene mulighed for at udtrykke og udvikle deres kommunikations evner gennem dagligdagens aktiviteter og gennem forskellige kommunikations midler f.eks. boardmaker, konkreter. Vi sætter grænser og læring for ordentlig omgangstone. Vi skaber tillid og respekt ved tydeliggørelse og sammenhæng ml. den voksnes mimik og tale.