Billedet på sidehoved
 • Maglebjergskolen
 

Bevægelsespolitik for Maglebjergskolens SFO


Vores motto er: Idræt, bevægelse & leg – til glæde for dig og mig

Vi ønsker at være kendt for at være et sted, hvor børn og voksne kan lide at bevæge sig, være fysisk aktive og lege.

I Maglebjergskolens SFO går ca. 70 børn og unge med generelle indlærings-vanskeligheder. De er i alderen 6-18 år. Nogle børn har desuden fysiske handicaps og nogle børn har diagnoser indenfor autisme og ADHD spektret.

Vores bevægelsespolitik bygger på Maglebjergskolens overordnede værdigrundlag og målsætning.

Udgangspunktet for vores interesse for projektet Idræt, bevægelse og leg, er et samfundsmæssigt øget fokus på børns fysiske udfoldelse og sund livsstil, som en afgørende faktor for positive udviklingsbetingelser.

Vision :

 • At børnene tager initiativ til bevægelse, lege og aktiviteter - både ude og inde.
 • At børnene opnår glæde ved og lyst til Idræt, bevægelse og leg.

 

Målet for vores bevægelsespolitik er at vi videreudvikler os som institution, hvor det at udfolde sig fysisk er en integreret del af hverdagen, så børnenes udvikling tilgodeses på den bedst mulige måde i forhold til deres kompetencer.

 

Vi er bevidste om, at vi som medarbejdere agerer som forbillede for børnene og de unge. Derfor er det af afgørende betydning, at vi er motiverende og selv oplever glæden ved idræt, leg og bevægelse.

Det er en overordnet intention at arbejde på at gøre bevægelse og sund livsstil til en integreret del af børnenes dagligdag og fremtid.

Vi ved at det er vigtigt at børn får mulighed for at udfolde sig fysisk og at de vedligeholder og udvikler sig motorisk for bl.a. få bedre kropskendskab og kropsbevidsthed. Fysisk udfoldelse og kropsbevidsthed skaber bedre mental sundhed. Bevægelse bidrager til større koncentration og dermed til større mulighed for læring.

Vi tilbyder børnene mulighed for i strukturerede forløb, samt på egen hånd, at udfordre sig selv motorisk, få selvtillid, og derved opnå større livsglæde. Desuden mener vi det er vigtigt at opleve glæden ved at være en del af et større fællesskab.

Vi tilstræber at planlægge vores aktiviteter så de indgår på en naturlig måde i de fysiske rammer vi har. Vi inddrager så vidt muligt nærmiljøet, fx idrætshal, skov og stisystemer. Vi tilbyder aktiviteter på tværs af alder og funktionsniveau – på den måde kan de små lære af de store. Desuden tilpasser vi aktiviteterne, så det fanger det enkelte barns interesse og gør det muligt for barnet at deltage i aktiviteten på en sjov og meningsfuld måde.

Evaluering og dokumentation foregår bl.a. via elevplanerne og forældresamtaler. Hvert barn har sin egen udviklingsplan med mål, som evalueres løbende.

Desuden er der pædagogiske debatter i diverse mødefora.

Samarbejdet med forældrene spiller en vigtig rolle. Bl.a. er det vigtigt at børnene har passende tøj og sko med, så de ikke af den grund forhindres i at deltage aktivt.

Vi lægger vægt på at dele vores viden og erfaringer med andre special-sfo´er.

Vi sørger for løbende at tilegne os ny viden og inspiration. Idræt, bevægelse og leg skal være sjovt.

Selvom vi i vores aktiviteter lægger meget vægt på den fin- og grovmotoriske udvikling, er der også meget fokus på de sociale færdigheder og de sociale spilleregler.

Igennem idræt, leg og bevægelse lærer børnene og de unge bl.a. noget om:

 • At vente på tur
 • At vise hensyn til hinanden
 • At acceptere hinandens forskelligheder
 • Sammenhold
 • Erfaring med sociale spilleregler
 • Lære at tabe
 • Nye fysiske færdigheder
 • Glæde ved fysiske aktivitet.
 • Nye legerelationer og venskaber
 • Større forståelse og accept af forskelligheder blandt deres kammerater.
 • Lyst til at gå til idræt/bevægelse i deres fritid.
 • Glæden ved, at være sammen i et fællesskab
 • At bruge sine sanser og erfare, at sanse og bevægelse høre sammen
 • At opleve forventningens glæde

Eksempler på aktiviteter:

 • Cykling, Mooncar, løbehjul
 • Kaktus - Stikbold
 • Fodbold, Hockey, badminton
 • Gåture, stavgang
 • Dans, Musik og bevægelse
 • Sports-wii
 • Forskellige boldlege
 • Afspænding
 • Motorikbaner
 • Hoppeborg, trampolin
 • Rulleskøjter og rullebræt
 • Vandlege og vandbassin
 • Sansemotorisk træning – kropsmassage med el-massage-apparat, udstrækning, ligge på mave, trille.