Billedet på sidehoved
 • Maglebjergskolen
 

Det terapeutiske vejlederteam på Maglebjergskolen


På Maglebjergskolen er der ansat et terapeutisk vejlederteam på 1 ergoterapeut (ansat 24 timer ugentligt) og 1 fysioterapeut (ansat 31 timer ugentligt).

De terapeutiske vejledere arbejder undervisningsrelateret og vejleder og rådgiver i relation til specialundervisningen, hvis formål er at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse med de retningslinjer, der er angivet i folkeskolens formålsbestemmelser. Læs mere om folkeskolens formålsbestemmelser her.

Undervisningsrelateret terapi ydes til alle elever på Maglebjergskolen i skoletiden

Der lægges i de terapeutiske vejleders bistand vægt på at fremme elevens aktive deltagelse i hverdagen på skolen. Rådgivning og vejledning udføres under hensyntagen til elevens ressourcer og behov i hverdagen med inddragelse af skolens lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere.

Beskrivelse af undervisningsrelaterede terapeutvejlederopgaver

 • Generel rådgivning og vejledning af skolens personale i af funktioner indenfor grov- og finmotorik, bevægelighed, finmotorik, perceptuelle kognitive vanskeligheder, ADL aktiviteter m.fl.
 • Indstilling og indkøb af skolemøbler (”Sid godt uge” to x årligt samt ad hoc)
 • Motorisk screening af nye elever i løbet af første skoleår
 • Vejledning og deltagelse i klassens aktiviteter med henblik på, at undervisningen og/eller omgivelserne tilpasses elevens sansemotoriske forudsætninger
 • Tilpasning af skolens hjælpemidler - herunder kommunikationshjælpemidler - greb, legetøj m.m., således elevens evne til at indgå i undervisningen øges
 • Teknologivejledning udføres i samarbejde med talepædagog
 • Forflytningsvejledning i forhold til konkrete elever
 • Deltagelse i relevante teammøder
 • Tværfagligt samarbejde ift. den enkelte elev (forældre, lærer, pædagog, psykolog og medhjælpere). Det tværfaglige team fastsætter i fællesskab mål for eleven og samarbejder om at nå dem
 • Forældresamarbejde i udvalgte tilfælde
 • Tværsektorielt samarbejde i det omfang det har relevans for elevernes mulighed for at deltage i undervisning (fx sygehuse og kommuner)