Billedet på sidehoved
  • Maglebjergskolen
 

Skole- hjemsamarbejdet


Et vigtigt omdrejningspunkt i hverdagen er samarbejdet mellem skole, SFO og hjemmet.

Det nære samarbejde gavner elevernes trivsel og udvikling. Eleverne har behov for at fortælle om deres oplevelser i hjemmet og i skolen, men det kan være vanskeligt, da flere elever har sproglige og kommunikative vanskeligheder.

På Maglebjergskolen benytter vi os primært af ForældreIntra og/eller en kontaktbog.

I skolen og SFO’en skrives der jævnligt om hændelser, og forældrene opfordres til også at skrive på ForældreIntra og/eller i kontaktbøgerne. ForældreIntra og kontaktbogen er væsentlige for kommunikationen mellem skolen og hjemmet.

Der afholdes 2 skole-/hjemsamtaler årligt. Den ene ligger i november, hvor der afholdes Årsmøde. Ved denne konference drejer det sig primært om Elevplanen samt stillingtagen til fortsat skolegang (revisitering).

I foråret afholdes samtale, hvor der bl.a. evalueres på de mål, som lærere, pædagoger og forældre sammen har udfærdiget i efteråret.