Billedet på sidehoved
  • Maglebjergskolen
 

Generelt om A-afdelingen


A-Afdelingen er målrettet elever med en autismespektrumsforstyrrelse, der yderligere udviser moderate til svære indlæringsvanskeligheder. Mange af eleverne fungerer på tidlige udviklingstrin.

A-afdeling arbejder på grundlag af en fælles pædagogisk platform. Det indebærer, at man deler en autismeforståelse og en dertil svarende opfattelse af, hvad autismepædagogik er. På skolen forstår man autisme som en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, der i sin fremtrædelsesform afhænger af blandt andet udviklingsniveau og alder.

Afdelingen er opdelt i yngste og ældste. Hver elev har en kontaktperson, der er ansvarlig for skole-hjem samarbejdet.

Skolens øvrige fagpersoner arbejder tæt sammen med lærere og pædagoger. Læs mere om a-afdelingens teoretiske grundlag.

 

 

Undervisning

Hverdagen følger et skema, hvor indholdet er tilpasset den enkelte elev.

Følgende er eksempler:

Morgensamling: En morgensamling består af flere elementer, som fx sange, navne, adresser, vejrudsigt og lignende.

Gå tur: En gåtur er mere end motion, da der her er der mulighed for at øve trafiksikkerhed og opmærksomhed på sine omgivelser.

Arbejdsbord: Selvstændigt arbejde med kendte opgaver. Ved arbejdsbordet sidder eleverne selv, uden voksenindblanding, og løser forskellige typer opgaver, fx matcheopgaver og fagspecifikke opgaver. Antallet af opgaver varierer fra elev til elev.

Indlæringsbord: Ved indlæringsbordet introduceres nye opgaver, der senere kan komme til arbejdsbordet.

Gymnastik: Gymnastik kan være traditionelle boldspil og motorik. Maglebjergskolen deltager i en hockeyturnering hvert år med tre andre specialskoler.
 
Musik: Musik kan være at spille på et instrument, holde rytmen og synge med. Nogle er med for at lytte.

Multiværksted: Eleverne bliver kreativt udfordret i forskellige udtryksformer. Her kan eleverne blandt andet male og klippe-klistre.

Pauser/frikvarter: Pauser er også et vigtigt ”fag”. Eleverne har brug for pauser med aktiviteter der virker afstressende og afslappende. En pause er en selvaktivitet, som eleven tager med sig videre i livet.