Billedet på sidehoved
  • Maglebjergskolen
 

Maglebjergskolens målsætning


Maglebjergskolens målsætning er at finde eleverne dér hvor de er. På det grundlag kan vi styrke eleverne menneskeligt og fagligt, således de udvikler virkelyst, får forøget deres selvværd, tilegner sig sociale og faglige kompetencer, og derigennem opnår den højest mulige grad af selvhjulpenhed og livskvalitet.

Dette mål når vi ved:

  • at stimulere et positivt engagerende miljø for både eleverne og voksne
  • at udfordre eleverne dér hvor de er bedst
  • at tilbyde et trygt og hensyntagende miljø opdelt efter funktionsniveau
  • at have en høj specialpædagogisk faglighed
  • at sikre et tæt gensidigt forpligtende samarbejde mellem skole, SFO, forældre og elever
  • at arbejde ud fra individuelle mål
  • at sikre en høj grad af tværfaglighed