Billedet på sidehoved
  • Maglebjergskolen

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

 

  • Samlet elevtal pr. 26-09-2017:  66 elever

  •  
    Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

     

Karaktergennemsnit

  Der gives ikke karakterer på Maglebjergskolen.
I stedet for karakterer evalueres de enkelte mål for eleverne ved skole-/hjemsamtalen i foråret sammen med forældrene.
Skolens elever er fritaget for aflæggelse af prøver og test.
Disse skriftlige fritagelser fremsendes til forældrene, der skal tilkendegive, om de er enige i fritagelsen.
 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

 

De fleste af skolens elever går videre til en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov:STU.


Skolen har i den forbindelse aftale og samarbejde med UU-Sjælsø.

Enkelte elever tager 10. klasse på efterskole.
 

Antal elever pr. pc

     

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:
 

  • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 26-09-2017:  21
  •  
  •  
  •  
  • Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale