Billedet på sidehoved
 • Maglebjergskolen

Profil

Pædagogiske principper

 

I både skole og SFO inddeles eleverne i afdelinger: A-afdelingen: elever med autismespektrum forstyrrelser B-afdelingen: elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder.

 • Eleverne i A- afdelingen er opdelt i 2 trin - yngste og ældste.
 • Eleverne i B- afdelingen er opdelt i 2 trin - yngste og ældste.
 

De enkelte fag

  Skolens obligatoriske fag: Danske, Matematik, Idræt, Natur&Teknik, Musik, Billedkunst, Historie, Kristendomskundskab, Hjemkundskab, Geografi, Engelsk, Biologi, Seksualundervisning, Håndarbejde, Færdselslære, Samfundsfag  

Skolens indsatsområder

 
 • Indsats for at forberede eleverne til så værdig og selvhjulpen en tilværelse som muligt
 • Tilbyder et trygt og hensyntagende miljø samt høj specialpædagogisk faglighed
 • Afdelingsopdeling efter funktion- gennemgående anvendelse af totalkommunikation
 • Udarbejdelse af elevbeskrivelser og individuelle undervisningsplaner ud fra særlige vejledende læseplaner
 • Sammenhæng mellem skole og SFO- tæt forældresamarbejde
 • Tværfaglighed med deltagelse af psykolog, tale-hørepædagog, fysio- og ergoterapeut
 • Vægt på at håndhæve traditioner med fællesskab, gentagelse og genkendelighed
 • Seksualpolitik
 • Inklusion
 

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

     

Eventuelle særlige undervisningstilbud

     

Lektiepolitik

     

Skolens regler og normer for elevernes opførsel