Billedet på sidehoved
  • Maglebjergskolen
 

Maglebjergskolen


Maglebjergskolen er en selvstændig specialskole for elever med udviklingshæmning /nedsat fysisk og eller psykisk funktionsevne, efter folkeskolovens §20.

Fælles for alle eleverne er, at de har svære generelle indlæringsvanskeligheder, og eleverne har brug for vidtgående specialundervisning.

Skolen tilbyder undervisning fra 0.-10. klassetrin og har tilknyttet en SFO, som ligger på skolen. Skole og SFO er funktionsopdelt i 2 afdelinger :

• Elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder og autismespektrumsforstyrrelser afd. A(afdeling A)

• Elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder afd. B(afdeling B)

Afdelingerne er inddelt i stamklasser og stamgrupper, som råder over dobbeltlokaler - et klasseværelse og et SFO- lokale.

 

Forhold før placering

Eleverne har typisk været placeret i specialbørnehaver- enkelte har været placeret i almindelige børnehave med omfattende støtte, hvor der typisk har været opmærksomhed fra sundhedssystemet og fra vuggestue/dagpleje.

Få elever starter senere i skoleforløbet. Eleverne kommer fra specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder på almindelig skole.

 

Indsats på Maglebjergskolen

Skolen arbejder med at forberede eleverne til så værdig og selvhjulpen en tilværelse som muligt.Skolen tilbyder et trygt og hensyntagende miljø samt høj specialpædagogisk faglighed.